VIP 800CNCL(激光)

 
适合大型PCB板、菲林胶片,大型玻璃制品、汽车配件、手机平板、LED显示屏、液晶显示屏、触摸屏等行业。

升级扩展选项:
          A
、大视场导航镜头;
          B
、PLC全角度智能可程控照明系统;
          C、英国Renishaw接触式测头
          D
、日本基恩士CCD激光测头。
        


技术参数: 

荐产品