TESA-HITE400/700

      
       购买理由
       TESA-HITE 400和700测高仪采用增量式光栅尺。简洁坚固的结构设计,是车间尺寸检测的理想测量设备。对于高度及阶梯尺寸、直径、中心距、槽宽等能够实现精密测量。
 
 
 
 

荐产品